Pohádková stezka Malou Úpou
aneb Putování Malou Úpou za Krkonošskými pohádkami Marie KubátovéO pohádkové stezce

V Malé Úpě žijeme nyní sedmým rokem a za tu dobu se nám tento kout nadobro vryl do srdce. Je tu spousta krásných míst, které stojí za návštěvu, poskytují nezapomenutelné zážitky z výhledů na nekonečné hory, lesy a louky. Jak jistě víte, motivovat děti k procházce přírodou je velmi těžké, proto jsem přemýšlela, jak všechna ta báječná místa rodičům s dětmi zatraktivnit a zpřístupnit.

Po večerech jsem svým dětem četla pohádky a mezi nimi byly i Krkonošské pohádky od spisovatelky Marie Kubátové. A nápad byl na světě! Poslala jsem jí dopis, zda by souhlasila s umístěním svých pohádek v naší obci a okolí a ona sama byla touto myšlenkou nadšená. Rozhodla jsem se tedy její krásné vyprávění o Krkonoších umístit do míst, o kterých psala a které má tak ráda a ukázat dospělým i dětem nezapomenutelnou krásu našich nejvyšších hor.


Vypráví Zuzana Semerádová z penzionu Permoník – autorka projektu.
Každé zastavení je sestaveno z čtyřbokého hranolu, na kterém je pohádka, přeložena do třech jazyků (angličtina, němčina, polština) a z herního prvku. Grafický návrh jednotlivých zastavení včetně jejich realizace měla na starosti společnost Tomovy parky s.r.o.., která se tohoto úkolu velmi pěkně ujala a na celé akci také partnersky podílela. Z podstatné části byl projekt financován dotací z evropského fondu Pro rozvoj venkova, kterou získalo sdružení Pro kulturní a sportovní rozvoj obce Malá Úpa.
Autorky projektu:
Zuzana Semerádová (Malá Úpa),
Zuzana Hradcová (Louny)
Spolupráce:
Velký dík patří paní Marii Kubátové za její krásné pohádky a za laskavé svolení k jejich umístění do pohádkové přírody východních Krkonoš
KRNAP – zapůjčení pozemků pro jednotlivá zastavení
Tomovy Parky, s.r.o. - grafické zpracování jednotlivých zastavení a jejich realizace
Infocentrum Malá Úpa
Zuzana Moravcová - ilustrace mapky
Obec Malá Úpa
Vlasta Riettererová, Andrej Magala a Petr Solař – překlady pohádek