Pohádková stezka Malou Úpou
aneb Putování Malou Úpou za Krkonošskými pohádkami Marie KubátovéPohádková stezka Malou Úpou

Trasa stezky začíná na Pomezních Boudách – zastavení č.1 "O sklínkaři a řepné panence" u Bowling baru Schimmer. Pokračuje tzv. běžeckou trasou, která vede nad Novými Domky.
Druhé zastavení "Jak se čert naučil smolit sudy" jsme umístili k již stávajícímu posezení na této cestě, kde díky lesnímu průřezu lze spatřit Svorovou horu s boudou Jelenka a Sněžku.
Třetí zastavení "O kráse jara a čepci Vápeníku"je na rozcestí před chatou Moravanka. V létě se tu pase několik jalovic a krásný výhled je nejenom na Sněžku, ale i na Lysečinský hřeben. Nyní si můžete vybrat, na jaký okruh se vydáte.
K zastavení č. 4 běžte po žluté zpátky dolů směr Pomezní Boudy, v údolí však zahněte doleva údolím Černé vody a pokračujte do údolí Eliščina. 4. zastavení se nachází v Eliščině údolí u malé vodní hráze, o jejíž historii a účelu vypráví informační tabule KRNAP. Část cesty není sjízdná s kočárkem, ale je to opravdu jen pár metrů a je ho možné přenést.
Páté zastavení "Jak se do Krkonoš vloudila bída" najdete cestou ke kostelu u bývalého skokanského můstku, kde ještě v šedesátých letech minulého století trénovala naše reprezentace. Opět se o mnoho víc o tomto našem dnes již historickém sportovišti dozvíte z informační tabule KRNAP tamtéž.
Pokud naopak od třetího zastavení zamíříte kolem chaty Moravanka šikmo traversem pod Lysečinským hřebenem nahoru, minete sjezdovku a dojdete nádhernou travnatou cestou až k zastavení č.8 umístěném na Pacestníku. Cesta skýtá opravdu nádherný výhled do údolí Dolní Malé Úpy a přímo na Pacestníku se můžete kochat i výhledem na Polskou stranu Krkonoš. Vidět je i veliké jezero Bukovka. Stačí udělat pár krůčků směrem doleva pěšinkou vedoucí klečí a kosodřevinou. Pak se však nezapomeňte vrátit zpět na Pacestník.
Pokračujte k zastavení č.9 – Cestník. "Jak se šijí stromečkům šaty" . Musíme upozornit, že z Pacestníku na Cestník je to s kočárkem trochu náročnější terén, ale sjet se to dá. Opačný směr (Cestník – Pacestník) však důrazně nedoporučujeme! Od Cestníku se dáme po červené doprava a dojdeme opět ke kostelu. U kostela najdeme dvě restaurace s parádními dětskými hřišti, přímo vyzívající k odpočinku.
Od kostela vede další okruh, tentokrát dlouhý cca 3km, okolo Kraví Hory. Na něm se nachází zastavení č. 6 "Jak se Krakonoš skamarádil s lidmi" a zastavení č. 7 "Jak se čertík stal peciválkem" Od šestého uvidíte nádherně Lysečinský i Dlouhý hřeben a ze sedmého stanoviště je vidět panorama od Sněžky po Pomezní Boudy.
K zastavení č. 10 "Proč jsou chaloupky v horách jako malované" zbývá od kostela jen pár set metrů. Nachází se u penzionu Permoník, kde je také zároveň dětské hřiště. Kdybychom šli dál do Spáleného Mlýna a vrátili se ke kostelu zpět po žluté, mineme cestou Čertův Mlýn u penzionu Krakonoš, který také bezesporu stojí za návštěvu.
Doporučené okruhy :
  1. Pomezní Boudy, zastavení 1,2,3,4,5,10 – Spálený Mlýn cca 7 km (zpočátku po vrstevnici, potom převážně z kopce, jen mírný výstup od zastavení č.5 ke kostelu) (autobusem zpátky na Pomezní Boudy).

  2. Kostel (historické centrum obce) – okruh okolo Kraví hory, zastavení 6 a 7 (cca 3,5 km téměř po vrstevnici).

  3. Kostel – okolo Moravanky na Pacestník (zastavení č.8 a dolů prudce na Cestník zastavení č.9) – zpátky po červené asfaltové komunikaci ke kostelu) (cca 5 km). Zastavení č.8 se nachází ve výšce téměř 1100 mnm.
Přejeme Vám příjemné pohádkové putování!