Pohádková stezka Malou Úpou
aneb Putování Malou Úpou za Krkonošskými pohádkami Marie KubátovéTKALCOVSKÁ POHÁDKA

Jak se do Krkonoš vloudila Bída

S1yšeli jste někdy pohádku o Bídě, která straší chudé lidi?

Sedává prý u nich doma za pecí a tam číhá, až ponese hospodyně ke stolu mísu s jídlem. Tu se hned souká s pece dolů, natahuje ruce a bere jedlíkům sousta od úst. Člověk pak vstává od stolu chabý a nenajedený, mátožný jak nedosypaný pytel. I do Krakonošova království se takové potvorné stvoření vloudilo, a já vám povím, jak se to stalo.

Na kamenitých stráních se v tom Krakonošově království mnoho polní úrody nesklízelo, tam horáci seli a sázeli, co přece jen trochu živobytí dalo. Sázeli brambory pro stůl a pro práci seli len. Len dával vlákno, vlákno spřádali a co napřadli, z toho tkali plátno. Proto mají chalupy v Krkonoších světnici velikou, aby se tam vešel tkalcovský stav. A okénka do té světnice dokola, aby bylo na tkaní plátna vidět ze všech stran, jak putuje sluníčko oblohou. Tak žili o těch bramborách, ať je máti dávala na loupačku či vařila bramboračku. A tkalcovský stav jim vyzpěvoval písničku:

...........................

Celé pohádky si můžete přečíst na zastaveních Pohádkové stezky.