Pohádková stezka Malou Úpou
aneb Putování Malou Úpou za Krkonošskými pohádkami Marie KubátovéBEDNÁŘSKÁ POHÁDKA

Jak se čert naučil smolit sudy

Na horách bývala úroda kamene a dětí. V každé chalupě byla starost, jak všechny děti uživit, a tak se v nich střídala všemožná řemesla.

K poctě všech těch řemeslníků postavil řezbář Metelka ve Vysokém betlém i se všemi řemeslnickými dílnami, co bylo ve městě cechů. Kovář tam měl dílnu, řezník krám, pekař pekl chleby, bednář dělal sudy a když všichni spustili, bylo rámusu, že se i sama Panenka Maria chtěla z takového betlému vystěhovat. Prý, Svatý Josefe, odvaž oslíka a jdeme jinam. To je bušení a rámusení, a jakpak by v takovém rámusu mohlo dítě spát? I hledal Svatý Josef, kdo to tluče, a on to bednář na obruče! Ba, byl to ten bednářský tovaryš, který se vyučil u jistého Pitermona na Benecku bednářskému řemeslu. A o tom vám ted' povím.

...........................

Celé pohádky si můžete přečíst na zastaveních Pohádkové stezky.